STYRELSE 2022/2023

Här följer en översikt om vem som har vilken position i styrelsen samt våra kommitéer och sammankallande. Är det något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen.

______________________________________________________ 

 

Ordförande:

Anneli Hedin

0703560697

 

Vice ordförande:

Anna Jonsson

0708-543547

  

Kassör:

Siv Larsson

0706-670783

 

Sekreterare:

Ida Toftner

0707-305192

 

Ledamot:

Gun Werlemark

0733-909792

 

Stina Boden 

0708-749454

 

Karin Morander

0722-262382

 

Suppleant:

Roland Nilsson

0703-982192

 

Åsa Berglund

0766312597

 

Revisorer:

Göran Ferm

044-60875

 

Kerstin Mauritsson

______________________________________________________ 

 

Valberedning:

Monika Opperud 

 

Clara Ringström 

 

Hans Nordborg
 ______________________________________________________ 

 

Distriktsombud:

 

Ida Toftner

0707-305192

Anna Jonsson

0708-543547

Sofia Säfström

0709-381399

 

 _______________________________________________________________________

 

Kommitéer 

Sammankallande

 

 Tävling:

 

Anna Jonsson

0708-543547

 

 

Agility:

 

Anna Jonsson

0708-543547
 

 

Rallylydnad:

 

Stina Bodén

0708-749454

 

 

Utbildning:

 

Stina Bodén 

0708-749454

 

IT:

 

Tim Ahlberg

 0727-353454